REZULTATE ȘI IMPACT

Se anticipează că proiectul IN2RURAL va avea un impact pozitiv pe termen scurt, mediu şi lung, contribuind la capacitatea locală de construire, facilitarea accesului la o energie accesibilă şi sigură, generarea de venituri locale şi promovarea locurilor de muncă din zonele rurale.

La nivelul studenţilor, se estimează că proiectul va duce la :

- Competenţe tehnice îmbunătăţite în domeniul energiilor regenerabile pentru dezvoltare locală.

- Un număr crescut de locuri de muncă prin intermediul unei relaţii mai strânse între formarea academică şi intreprinderi într-un cadru internaţional.

- Competenţe superioare legate de căutarea activă a locurilor de muncă, inclusiv o cunoaştere mai bună a oportunităţilor din UE.

Activităţile care urmează a fi implementate urmăresc, de asemenea, să creeze o legătură reciproc avantajoasă între mediul academic şi IMM-uri într-un cadru european. IN2RURAL are în vedere acordarea de sprijin pentru crearea de reţele şi promovarea internaţionalizării organizaţiilor locale implicate în îmbunătăţirea socială, economică şi tehnologică a zonelor rurale.